İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde hazırlık programı 5 seviyeden oluşmaktadır. Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı BİLET olarak isimlendirilmektedir.
Bilgi BİLET sınavı BİLET 1 ve BİLET 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Üniversiteye kayıt olan tüm öğrenciler BİLET 1 sınavına girmektedir. Öğrenciler, BİLET 1 sınavında alınan puana göre kurlara yerleştirilmektedir. Öğrencilerin fakültelerinde 1. sınıfa geçebilmeleri için 5. seviyeyi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

BİLET 1 puanlarına göre kurlar

  • 0 – 15 puan: Seviye 1
  • 16 – 27 puan: Seviye 2
  • 28 – 37 puan: Seviye 3
  • 38 – 44 puan: Seviye 4
  • 45 – 70 puan: Seviye 5

BİLET 1‘de 70 üzerinden 45 ve üzeri alan öğrenciler BİLET 2’ye girmeye hak elde etmektedir.
BİLET 1 sınavı çoktan seçmeli 20 reading (okuma) sorusu, 30 soruluk gramer – kelime bölümü ve iki kısa paragraflık writing (yazma) bölümlerini içermektedir.
BİLET 2 sınavı 4 ayrı bölümden oluşacak şekilde 2 ayrı günde yapılmaktadır. İlk günde konuşma (speaking) bölümü; ikinci günde okuma (reading), dinleme (listening) ve yazma (writing) bölümleri yapılmaktadır. BİLET 2 sınavının geçme notu 60‘dır.