Kasım 2018’de 30590 sayılı resmi gazete ile yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner ...