Özyeğin Üniversitesi öğrencilerin fakülteye geçmeden önce İngilizce yetkinliğini test etmek için TRACE sınavını uygulamaktadır. TRACE sınavına hazırlıkta İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarı sağlayan öğrenciler ve B2 düzeyini tamamlayan öğrenciler girmeye hak kazanabilmektedir.
Özyeğin TRACE sınavının geçme notu 65‘tir. Sınav toplam 210 dakika sürmektedir. Sınav öncesinde TRACE‘e hazırlık bölümünde seçilen konu başlığı altında 10-15 dakikalık süre boyunca çeşitli görsellerle öğrencilere bilgiler verilmektedir.
TRACE sınavı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçmektedir. Sınav bir konu üzerinden yapılmaktadır ve üç temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; ‘okuma’, ‘dinleme’ ve ‘yazma’dır.
Okuma ve dinleme bölümlerinin ardından 30 dakikalık bir ara verilir ve ardından yazma bölümüne geçilir.

Okuma (Reading) Bölümü

Sınavın okuma bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Okuma bölümü 80 dakika sürer ve 30 puan üzerinden değerlendirilir.
İlk alt bölüm yaklaşık 250 kelimeden oluşan 2 kısa metni içermektedir.
İkinci bölüm orta uzunlukta (yaklaşık 500 kelime) bir metni içermektedir.
Üçüncü bölüm ise 1000 kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşmaktadır.
Okuma parçalarından sonra okunan tüm parçaları karşılaştırarak cevaplanması gereken kısım gelmektedir.

Dinleme (Listening) Bölümü

TRACE sınavında dinleme bölümü iki alt bölümden oluşmaktadır. 50 dakika sürmektedir ve 30 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
İlk bölümde 2 adet 8 dakikalık ders metni dinlenmektedir. Metni dinlerken not tutmak gerekmektedir. Daha sonra metin ile ilgili sorular tutulan not yardımıyla cevaplanacaktır. Bu bölümde 15 soru sorulmaktadır.
İkinci kısımda ise bir adet söyleşi bulunmaktadır. Bu bölümde söyleşiler ile ilgili sınav soruları görülecektir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını yanıtlanacaktır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir. Bu bölümde 10 soru sorulmaktadır.

Yazma (Writing) Bölümü

Özyeğin TRACE‘in yazma bölümü ise 80 dakika sürmektedir ve 40 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınav konusu ile ilgili bir soru sorulur ve bu soru ile ilgili 450+ kelimelik bir essay yazılması istenmektedir.