Özyeğin Üniversitesi öğrencilerin fakülteye geçmeden önce İngilizce yetkinliğini test etmek için TRACE sınavını uygulamaktadır. TRACE sınavına hazırlıkta İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarı sağlayan öğrenciler ve B2 düzeyini tamamlayan öğrenciler girmeye hak kazanabilmektedir. Özyeğin TRACE sınavının geçme notu 65‘tir. Sınav toplam ...